Викривачам

"ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ"

«ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ»

відносно поліцейських, державних службовців та інших працівників поліції структурних підрозділів центрального органу управління поліцією (апарату) НПУ, або відносно керівників та заступників керівників територіальних у тому числі міжрегіональних органів поліції, або відносно керівників та заступників керівників установ та закладів, що належать до сфери управління НПУ.

ШАНОВНИЙ ВИКРИВАЧУ!

На цій сторінці Ви можете залишити повідомлення відділу запобігання корупції Департаменту поліції охорони про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), учинених поліцейськими та іншими працівниками Департаменту, органів та установ поліції охорони.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕНЬ

Відповідно до ч. 3 ст. 53-2 Закону повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, здійснене через зовнішні або внутрішні канали повідомлення такої інформації, підлягає попередньому розгляду уповноваженою особою у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення цієї інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів (далі – Портал).

З урахуванням графіка черговості підключення організацій до Порталу організації, які ще не підключені до Порталу, мають розглядати повідомлення, які надійшли будь-якими каналами повідомлень, у строки, визначені ст. 53-2 Закону, з дня надходження такого повідомлення до організації.

У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам цього Закону, його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

Усі повідомлення, які отримані організаціями з дати початку роботи Порталу до моменту їх фактичного підключення до Порталу, мають бути внесені до Порталу протягом 40 робочих днів з моменту надання Національним агентством доступу керівнику організації до Порталу.

Відповідно до ч. 2 ст. 53-2 Закону вимоги до повідомлень (у тому числі анонімних) та порядок їх розгляду визначаються Законом. Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені.

Якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам Закону (тобто не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені), його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення (абз. 2 ч. 3 ст. 53-2 Закону).

Згідно з абз. 3 ч. 3 ст. 53-2 Закону якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не належить до компетенції організації, до якої надійшло, його розгляд припиняється. Про це необхідно поінформувати особу, яка здійснила повідомлення, та роз’яснити, до компетенції якого органу або юридичної особи належить розгляд чи розслідування фактів, викладених у повідомленні

Якщо наведена у повідомленні інформація стосується уповноваженої особи органу або юридичної особи, до якого (якої) надійшло таке повідомлення, порядок розгляду такого повідомлення визначається керівником відповідного органу або юридичної особи.

У разі якщо наведена у повідомленні інформація стосується керівника органу або юридичної особи, до якого (якої) воно надійшло, таке повідомлення у триденний строк надсилається суб’єкту, уповноваженому здійснювати розгляд чи розслідування фактів, викладених у повідомленні, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

У випадку якщо за результатами попереднього розгляду повідомлення викладена у ньому інформація підтверджується, винні особи притягаються до дисциплінарної відповідальності уповноваженим на це суб’єктом відповідного органу або юридичної особи.

Якщо під час проведення попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань (абз. 7 ч. 3 ст. 53-2 Закону).

Дисциплінарне провадження за повідомленням проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попереднього розгляду. Якщо в зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк дисциплінарного провадження може бути продовжено до 45 днів. Повторне продовження строку внутрішньої перевірки не допускається.

Особі, яка здійснила повідомлення, надається детальна інформація про результати попереднього розгляду, а також дисциплінарного провадження (якщо воно проводилося) у триденний строк з дня завершення відповідного розгляду чи провадження.

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Внутрішні та регулярні канали для повідомлень про корупцію

Внутрішні канали в Департаменті поліції охорони:
спеціальна телефонна лінія – (044) 206 39 06 або внутрішній номер 39 06
електронна пошта відділу запобігання корупції Департаменту поліції охорони: dpo_vzk@police.gov.ua
поштова адреса: вул. Малопідвальна, 5, м. Київ, 01001

Регулярні канали в Департаменті поліції охорони:
безкоштовна телефонна гаряча лінія –
0-800-50-22-20 або 9899 (лінія працює цілодобово)
електронна пошта: dpo_office@police.gov.ua


Регулярні канали в Національній поліції України:
безкоштовна телефонна гаряча лінія –
0-800-50-02-02 (щоденно з 08:00 до 20:00); 102 (цілодобово)
електронна пошта: pg.npu@police.gov.ua

Канали зв’язку для повідомлення про корупцію в обласних УПО:
• УПО Вінницької обл. vkzvin@vn.police.gov.ua (0432) 61-26-64
• УПО Волинської обл. corruption_upo@vl.police.gov.ua (0332) 72-45-27
• УПО Дніпропетровської обл. vzk_upo@dp.police.gov.ua (056) 745-02-69
• Маріупольський МВ УПО Донецької обл. mvupo_ak_zk@dn.police.gov.ua (044) 237-41-47
• УПО Житомирської обл. guard_mess@zt.police.gov.ua (0412) 47-00-61
• УПО Закарпатської обл. upo_zk@zk.police.gov.ua (0312) 69-50-60
• УПО Запорізької обл. upo.anticor@zp.police.gov.ua (061) 212-26-85
• УПО Івано-Франківської обл. zap.kor_upo@if.police.gov.ua (0342) 55-78-37
• УПО м. Києва kyiv.upo.antik@police.gov.ua (044) 481-01-80
• УПО Київської обл. upoko_antiсor@kv.police.gov.ua (044) 287-04-44
• УПО Кіровоградської обл. anticorKirovUPO@kg.police.gov.ua (0522) 33-05-09
• УПО Луганської обл. vzkupo@lg.police.gov.ua (044) 233-13-75
• УПО Львівської обл. prevcorupo@lv.police.gov.ua (032) 252-10-89
• УПО Миколаївської обл. upo_mukolayv@mk.police.gov (0512) 47-11-02
• УПО Одеської обл. upo.vzk_gard.odeska@od.police.gov.ua (048) 740-81-03
• УПО Полтавської обл. korupcia_upo@pl.police.gov.ua (0532) 56-29-95
• УПО Рівненської обл. dsoupokorupciya@rv.police.gov.ua (0362) 63-80-94
• УПО Сумської обл. guard_sms@su.police.gov.ua (0542) 65-77-77
• УПО Тернопільської обл. stop.kor_upo@tp.police.gov.ua (0352) 52-69-62
• УПО Харківської обл. upo_corup@hk.police.gov.ua (057) 731-31-61
• УПО Херсонської обл. zk_upo_kherson@hr.police.gov.ua (095) 114-19-81
• УПО Хмельницької обл. upzk_upo@hm.police.gov.ua (038) 267-40-09
• УПО Черкаської обл. zk.upo@ch.police.gov.ua (0472) 63-29-78
• УПО Чернігівської обл. upo_cor@cn.police.gov.ua (0462) 67-65-89
• УПО Чернівецької обл. upo.vzk@cv.police.gov.ua (0372) 52-40-57
• Криворізький МВ УПО Дніпропетровської обл. anticorkrmvupo@dp.police.gov.ua (056) 411-81-17
• УПО з фізичної безпеки в м. Києві upofb@kyiv.police.gov.ua (044)-404-47-92
• Вінницьке вище професійне училище ДПО vvpudpo@vn.police.gov.ua (0432) 66-25-20
• Центр систем безпеки поліції охорони anticorCSB@police.gov.ua (044) 428-94-70
• Відділ воєнізованої охорони ДПО anticorVVO@police.gov.ua (044) 484-46-62
• Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення ДПО anticorDCS@police.gov.ua (044) 206-39-50

Суб'єктам декларування

Подати декларацію

Відкриті державні реєстри

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Запобігання конфлікту інтересів у діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ

Методичні матеріали

Законодавство та інші нормативно-правові акти у сфері запобігання корупції

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003, ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 251-V.

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999, ратифікована Законом України від 16.03.2005 № 2476- VII.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999, ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 252- V.

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003, ратифікований Законом України від 18.10.2006 № 253- V.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698- VII.

Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772- VIIІ.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.03.2015 № 171.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16.11.2011 № 1195.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» від 05.10.2016 № 803-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції» від 23.08.2017 № 576-р.

Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» від 17.06.2016 № 2 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117.

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» від 09.02.2018 № 166 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за № 345/31797.

Методологія управління корупційними ризиками.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських» від 09.11.2016 № 1179 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.2016 за № 1576/29706.

Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 05.08.2016 № 158 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1203/29333.